นางปภาพร  นิลพัฒน์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

307314
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
461
49
303634
14148
16574
307314

Your IP: 192.168.2.69
2021-02-28 02:17

เข้าร่วมติดตามและประเมินผล"แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"ประจำปี2563

Post on 25 สิงหาคม 2563
by Nakhonpathom
ฮิต: 81

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นครปฐม มอบหมายให้นางสาวนพวรรณ จรดล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล"แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"ประจำปี2563 ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม โดยมีพันเอกพงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการ และมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วยการประเมินผลตามแผนทั้ง5ด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์/ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง คณะทำงานได้ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินอำเภอกำแพงแสน จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งกระพังโหม , ตำบลกำแพงแสน และตำบลทุ่งลูกนก