postheadericon จัดอบรมโครงการยาเสพติดฯ

สสค.นครปฐมจัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามแนวทางโรงงานสีขาว 

          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมจัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามแนวทางโรงงานสีขาว  ในวันที่   27 มกราคม  2555    ห้องกิ่งทอง   โรงแรมเวล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   โดยนายสุวิชาน แพทย์อุดม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมมอบป้ายเข้าร่วมโครงการ  ชุดนิทรรศการ  ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  และอุปกรณ์กีฬานันทนาการให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  20 แห่ง   และวิทยากรจากสำนักงาน ปปส.  นายวัฒนา จอมพลาพล  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย ปปส.ภาค 7  บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์และช่องทางการแพร่ระบาดของยาเสพติด และหัวข้อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:08 น.)